For jaktsesongen 2021 tilbys det totalt jakt i fem perioder; tre perioder i september, en i oktober og en i november. En jaktperiode er normalt 4-6 dagers effektiv jakt. Alle perioder for årets jakt er utleid.

Det tilbys kun jakt til grupper på 4-7 jegere som vil disponere hele terrenget eksklusivt under jakten. Dette med unntak av en begrenset jakt av jaktledelsen. Det tilbys dessverre ikke jakt til enkeltvise jegere eller jakt utenfor de fastsatte periodene.

For sesongen 2021 betales det en samlet pris pr. gruppe for jakt og opphold. Prisen er basert på at hver gruppe består av min. 5 jegere. For ytterligere jegere tilkommer et påslag. Det tilkommer ingen andre kostnader og det er ingen trofeavgift ved felling av bukk. Kjøtt kan kjøpes i hele eller halve dyr.

Septemberjakt

Tidlig i september er det godt med dyr i hele terrenget og svært gode jaktforhold. Dyrene har fått bruke terrenget fritt og har ennå ikke tilpasset seg at jakten har begynt. Denne perioden byr på allsidig jakt, mange jaktsituasjoner og svært gode muligheter for å felle dyr. I denne perioden jakter man primært på ungdyr/spissbukk, kolle og kalv, men man har også ha muligheten til å felle storbukken. Septemberjakten i Todalen er en unik mulighet til å oppleve «mye» jakt på kort tid. I snitt feller en gruppe jegere mellom 1,5 - 2 dyr pr. dag i denne perioden. Nyetablert for årets sesong er en jaktperiode i slutten av september (uke 38). Denne perioden faller samtidig med oppkjøringen til brunsten, og dyrene er i ferd med å endre adferd. Det er mer uro i skogen, men med større sjanse for å komme i kontakt med storbukken. Septemberjakten for sesongen 2021 er utleid.

BG 40

Bukkejakt

Brunsten og bukkejakten starter normalt i månedsskifte september/oktober og strekker seg frem til slutten av oktober. I brunsten skifter dyrene adferd og aktiviteten konsentreres rundt brunstområdene. Jaktterrenget er svært stort med mange brunstområder. I sesongen 2020 var det stor brunstaktivitet i hele terrenget med meget god uttelling..

De beste jaktmulighetene byr seg på tidlig morgen og sen kveld, og spesielt om morgenen er det viktig å være i god posisjon før skytelyset kommer. I brunsten er det betydelig større sjanse for å høre, se og felle bukke, men det er fortsatt ikke enkelt. Det kreves fortsatt kløkt og jaktferdigheter for å legge ned en voksen bukk.

I denne perioden jakter man primært på voksne bukker (12+ takker), men det kan fritt felles andre kategorier dyr innenfor planlagt avskytningsplan. Det felles normalt ca 2 - 3 voksne bukker pr. uke i denne perioden.

Bukkejakten for sesongen 2021 er utleid. 

BG 29

 

November / Desemberjakt

I november tilbys det jakt til en gruppe i uke 45. I tillegg, tilbys de gruppene som har leid regulær jakt tidligere i sesongen muligheten til å komme tilbake å delta i «forvaltningsjakten», forutsatt tilgjengelig kvote og tilgjengelig plass. Novemberjakten for 2021 er utleid.

Det kan være svært gode jaktforhold i november og begynnelsen av desember når det kommer snø i høyden og dyrene trekker ned.

BG 20