I Aure kommune på Nord-Møre ligger bygda Todalen vakkert til langs Vinjefjorden. Her ligger et meget stort og variert terreng for hjortejakt på nesten 50 000 mål. Kombinasjonen av terrengets størrelse, beskyttet beliggenhet og langsiktige forvaltning har skapt et terreng med unike kvaliteter for «naturlig» hjortejakt – snik og posteringsjakt i skogen og på fjellet. Vi kaller det ganske enkelt «Hjorteriket».

Terrenget har en årlig kvote på 50 dyr, og har vært forvaltet godt med spesiell fokus på bukkejakt sammenhengende de siste 35 år.

BG 01

Hjortejakten i Todalen foregår utelukkende som snik- og posteringsjakt. Utøvelse av denne skånsomme jaktformen med relativt få jegere over mange år, kombinert med relativt små inngrep i utmark, har medført unike forhold for «naturlig» hjortejakt. Hjorten er spredt i hele terrenget, både høyt og lavt, og trekker ikke ned før det kommer betydelig med snø. Det foregår brunst på mange steder i terrenget med gode forhold for lokkejakt. Det legges også til rette for jakt i tilknytning til innmark, og her er det gode muligheter for å felle dyr. Det unike med Todalen er imidlertid de svært gode forholdene for jakt i skogen og på fjellet.

Snik- og posteringsjakt kan være krevende både fysisk og mht jaktferdigheter, men lite slår den følelsen man får når man har overlistet hjorten på dens egne premisser. Med en meget god bestand og god spredning av hjort i terrenget, vil det by seg muligheter for den som prøver.

BG 02

Bestanden i Todalen er forvaltet med formål å få frem en sunn og god stamme med en betydelig andel voksen bukk. Unge sterke bukker får leve til de blir gamle. Det tas kun ut et begrenset antall store bukker hvert år, noe som sikrer fremtidig kvalitet på bestanden og på jakten.

Todalen er tildels et krevende terreng, og de store bukkene vet å utnytte dette til sin fordel. De største bukkene finner man på de mest utilgjengelige stedene. I brunsten blir de imidlertid mer mobile og sjansene byr seg i store deler av terrenget.

Det er ikke mye i norsk natur som kan måle seg med å være i nærkontakt med en brunstig voksen bukk ute i terrenget. Dette er dessverre en opplevelse ikke mange jegere får oppleve i løpet av et jegerliv, da valdstruktur og avskytning de fleste steder ikke ligger til rette for å få frem store bukker. Todalen er imidlertid et sted som har den topografien og avskytning som kreves. I Todalen finnes muligheten til å jakte på virkelig store bukker.

BG 84

 Alt terrenget på bildet (og mer til) tilhører jaktområdet.