Todalen ligger i Aure kommune i Møre- og Romsdal, i enden av fylkesvei 359, på nordsiden av Vinjefjorden. Selve Todalsdalen ligger vendt syd/vest – nord/øst med gode solforhold.

Region

Terrenget ligger nord for Vinjefjorden et godt stykke inn i landet, beskyttet av fjell på alle kanter. Terrenget er således beskyttet fra de mest utsatte værforholdene som kan inntreffe på denne kanten av landet. Terrenget går helt øst til fylkesgrensen mot Trøndelag.

Terrengkart 

Nordsiden

Terrenget starter i fjæra rett sør for Ervik i det vestre hjørnet og dekker den fjellkjeden som ligger på nordsiden av Todalsdalen helt inn til fylkesgrensen. Her står hjorten høyt store deler av året og man finner svært gode jaktforhold helt opp til 5- 600 moh. Noen av de største bukkene holder til høyt i disse fjellene. Terrenget strekker seg her i en lengde på over 12 km.

Nordsiden

Nordsiden preges av en bratt li opp fra dalen for så å flate ut i flott høyfjellsterreng i overgangen mellom skog og høyfjell. 

På Nordsiden foregår jakten helt opp på toppen av fjellene.

BG 76

 

Midten

I midten av terrenget finner man bygda Todalen og dalen østover mot Todalssetra og fylkesgrensen. Fra bygda til fylkesgrensen er det ca 9 km med jaktbart terreng.

I dette området finner man posteringsjakt på innmark i bygda og innover dalen, og gode forhold for snikjakt i dalbotnen og innover fra Todalssetra mot fylkesgrensen. Det er flere gode brunstsområder i denne delen av terrenget.

Todalenkart

 I bygda Todalen og innover i dalen er det flere innmarker der det foregår jakt. Her er det gode muligheter til å felle dyr, både i, og utenfor, brunsten. I tillegg, er det mange trekkruter som går på kryss og tvers i dalen. Det er etablert flere lukkede jakttårn og andre poster i tilknytning til disse områdene. 

Midten

 

BG 85

Her ser man syd-vestover ut Todalsdalen. Bildet er tatt fra brinken på Nørdal’n/Osmarka på nordsiden av terrenget. Midt i bildet ser man den store innmarken som ligger et godt stykke inn i dalen. Dette er et strategisk punkt hvor det er stor aktivitet. Her ser man også godt den topografiske forskjellen på de tre delene av terrenget. De bratte og høye fjellene i nord der bildet er tatt, den brede dalen med variert terreng og den mer avrundede sørsiden med åpen blandingsskog og myrer.

Sørsiden

Den søndre delen av terrenget går fra Todalsdalen sørover opp til ca 400 moh og ned igjen mot Vinjefjorden. Terrenget strekker seg østover fra bygda helt til fylkesgrensen. Sørsiden er mer avrundet og fysisk lettere å jakte enn nordsiden. Mens man på nordsiden har relativ få muligheter til å komme seg opp i terrenget, har man her tilgang i hele terrengets lengde. Fra dalen og opp på fjellet er det svært gode forhold for jakt gjennom hele sesongen, og en meget god bestand.

Fra toppen og ned mot den veiløse Vinjefjorden er det svært bratt og vanskelig å jakte. I tillegg, er det svært arbeidskrevende å få ut dyr herfra. Dette området har imidlertid en god bestand og store bukker. Siden dette området aldri ser et menneske utenom en og annen jeger praktiseres det en begrenset og skånsom jakt her i brunsten.

BG 77

På fjellet på sydsiden finner man et åpent og flott terreng svært godt egnet til snikjakt. Her er det godt med dyr, men jakten er krevende og det kan være utfordrende å ta ut dyrene. Ned til venstre i bildet stuper terrenget ned i Vinjefjorden 400 m lengre ned.

 BG 08

Terrenget er svært variert og dekker hele registeret fra enkel fysisk jakt i bygda og dalbotn til svært krevende bukkejakt oppe i fjellene. Generelt, sett kreves det god kondisjon for å fullt utbytte av jakten i Todalen.