Jakten i Todalen foregår utelukkende som snik- og posteringsjakt. Drev og jakt med hund er ikke tillatt.

Terrenget er meget stort med mange naturlige adskilte jaktområder. For å skape best mulige forhold for tilreisende jegere legger vi opp til at det normalt kun er 4 – 7 jeger som jakter samtidig i terrenget, men unntak kan gjøres for større grupper. Med kun 4 - 7 jegere i terrenget har man meget stor valgfrihet til hvor man ønsker å gå eller postere. 

BG 16

En representant for utleier vil være tilstede under jakten og legge til rette for, og koordinere, tiltak. Når man ankommer Todalen vil utleier gi en orientering om og en befaring av jaktområdet. Utleier vil gi råd vedr. trekk og observasjoner av dyr og brunstaktivitet, og på andre måter legge til rette for at jakten skal komme raskt i gang og gi et godt resultat. Ved ankomst vil man få tilgang til kart, både til planlegging og til å ta med på jakt.

Jegerne er selv ansvarlige for å slakte og transportere ut dyr. Når dyr er felt eller påskutt skal dette umiddelbart meldes til utleier. Utleier vil da, om mulig, være behjelpelig med å få dyr ut, herunder motorisert transport på de delene av terrenget hvor det er adkomst. Utleier har 6-hjuling og egnet bil tilgjengelig.

Utleier har tilgjengelig slaktehus og kjølefasiliteter med god kapasitet som legger tilrette for en god og hygienisk behandling av slaktet.